Taormina

Taormina már csak azért is különleges hely, mert a vasútállomás és a tényleges város között több mint 200 méter a szintkülönbség. Persze lent, a tengerparton is vannak épületek, de ezek főleg szállodák és különböző nyaraló célú épületek, melyek a különlegesen kedvelt taorminai tengerpart vendégeit fogadják. Itt van egy különleges háromemeletes épület, melynek felső szintje az uszoda, így a medence partján napozhat az itt lakó. Mindezt onnan látod, hogy a harmadik emelet ablakai a medence oldalán vannak!

A partról egy keskeny, de jól járható ösvény vezet fel a városba - persze fel lehet jutni országúton is, de akkor az út többszörös hosszúságú. Nem kell megijedni a hegyi ösvénytől, szép lassan bárki fel tud jutni. Felfelé emelkedve egyre szebben tárul eléd a tenger panorámája, és minden lépésnél nehezen képzeled, hogy ezt lehet még fokozni.

Felérve a város széléhez mindjárt egy gyönyörű botanikus kert fogad. A kert célja kettős: bemutatni a sziget növényvilágát, és emléket állítani a háborúnak. A két küldetés elsőre talán egymástól idegennek hat, de itt remekül harmonizál. Nem mellesleg a gyönyörű növények közül pazar a kilátás is.I

nnen már a város szűk sikátorain mész tovább, ahol az autósok bátran mozognak, miközben mindkét oldalon tenyérnyi hely marad az autó és a fal között. Tegyem mindjárt hozzá, karcmentes autót igen ritkán látni, de a kis sebesség miatt nincsenek komoly balestek! Amúgy is jellemző a délikre, hogy a szabályokat lazán értelmezik, de nagyon vigyáznak egymásra. Szóval a kis sikátorokon feljutsz a főutcába, mely helyenként akár 6 méterre is kiszélesedik. A középkori házak aljában a legkülönfélébb boltok kínálják portékáikat.

A főtérnél aztán kiszélesedik az utca. Itt található a dóm, mely kis mérete ellenére a város legnagyobb temploma. Alapjaiban XIII. századi, de a XV. és a XVI. században is átépítették. Egyszerű, gótikus stílusjegyek hordozó építmény, de freskói megérdemlik a figyelmet.

Innen, a főtérről tárul eléd először az Etna látványa a maga teljességében. Ne csodálkozz, ha a teret a szakadék felé lezáró kerítésnél kicsit lökdösődnöd kell egy jobb fotó kedvéért, mert a tömeg nagy errefelé, és mindenki a legjobb helyről akar fényképezni!

A főút északkeleti végét a Porta Messina (Messinai Kapu) zárja, ide érkeznek az autóval érkező vendégek, és innen indul az utca, mely egyenesen Taormina legfőbb látnivalójához, a görög színházhoz vezet. Maga az épület egy külön fejezetet érdemel, mely talán a város legfőbb vonzereje. Az innen nyíló kilátásra nehéz jelzőket találni, talán az egyedülálló és döbbentő visszaad valamit a panorámából, mely Csontváry-t is megihlette.

Ha végigjártad a várost, akkor ideje visszamenni a vonathoz. Annyi időt azért tartalékolj, hogy tudj lemenni a tengerpartra. Fent 2 Euró körül árulják a lávakövet, melyet itt szinte korlátlan mennyiségben begyűjthetsz. Szép elrakni emlékbe, vagy megajándékozni vele egy kedves ismerőst, és még pénzbe sem kerül.

A színház

A szakember szemével a létesítmény, és főként egy koncertélmény kissé lehangoló lehet, mivel a rómaiak átalakították, elrontva ezzel híres akusztikáját. Persze mindezt a laikus látogató észre sem veszi, s természetes, hogy ma már ez nem oly fontos momentum, mint az a látvány, melyet építészeti szempontból képvisel. Azért nyugodjunk meg, a nyaranta megrendezett hangversenyek, színi előadások így is maradandó élményt biztosítanak.

Természetesen itt nemcsak a színdarabokat csodálhatjuk, az Etnára nyíló kilátás, valamint a végeláthatatlan tenger panorámája is szemet gyönyörködtető. Nem hiába választotta Csontváry egyik híres festményének témájaként, s nem véletlen az sem, hogy a világ egyik legcsodásabb kilátópontjának tartják.

Maga a színház épülete keleten, egy kinyúló, 124 m magas földnyúlványon kapott helyet. Az i.e. III. században épült, a római átalakítások pedig az i.sz. II. században történtek. A nézőtér félkörének átmérője 109 m, a színpad szélessége 10,7 m, hosszúsága 56 m. A legközelebbi sor a színpadtól 20 méterre található. A férőhelyek száma 7000. Viszonylag jó állapotban megmaradt a nézőtéren kívül a színpadot lezáró felépítmény is. A rómaiak a kilenc szektorra osztott lépcsősor tetejére kettős, gránitoszloppal fedett árkádot építettek.

A taorminai színház a méreteit tekintve a harmadik legnagyobb ilyen ókori görög létesítmény a Görögországban található Epidauroszi és a szintén szicíliai Siracusai után. A köznép számára az előadások, melyeket természetesen a gazdagok szerveztek, ingyenesek voltak. Egyúttal a közösségi érzés kialakulását segítette, hogy a színházi előadás egy teljes napot vett igénybe.

Több szünettel 10-11 darabot – tragédiákat és szatírákat – adtak elő, melyek akár 8-9 órán keresztül is tartottak. A nap végén a legnagyobb tetszést arató dráma szerzőjét megjutalmazták.

A görögök színházaik kialakításakor nagy hangsúlyt fektettek az igényes akusztika létrehozására. Alakjának fejlődését a gyakorlat és a tapasztalat motiválta. A tervezésnél figyelembe vették a hang terjedési viszonyait, amit a beszéd érthetőségével mértek. Ennek mindenkori korlátozói a beszédenergia irányítottsága, a hallgatóság felületének hangelnyelő hatása és a környezeti zajforrások. Ez utóbbiak a mai értelemben akkoriban még jóformán ismeretlenek voltak, hiszen például sem autó, sem pedig repülőgép nem létezett.

A görög drámák előadásainak színhelye a kör alakban felépített sima kőpadló (orkhesztra), amelynek eleinte a közepén, később szélén elhelyezett emelvényen lépett fel maga a szövegmondó. A görög drámákban oly fontos kórus az orkhesztra síkján foglalt helyet. Az énekkar hangereje jóval nagyobb volt, így különleges erősítésére nem volt szükség.

A félkörben elhelyezkedő nézősereg a hegyoldalra (theatron) vonult fel, hogy jobban láthasson és hallhasson. Az orkhesztra közönséggel szembeni oldalán, öltözőnek és kelléktárnak használt sátor (szkéné), majd faház, később kőház épült. Ez a görög színház ősformája.

Ebben a korban az orkhesztra a színpad, a szkéné csak háttérként és technikai segédeszközként szerepelt. Később kialakult a nézőtér lezárásaként két oldalt a parodosz, mely a nézők és a kórus bejáratául, majd később a színpadi gépezetek elhelyezésére szolgált.

A színész kezdetben a kórustól körülvéve az orkhesztrán beszélt. Később kis faemelvényt kapott, hogy kiemelkedjék a kórustagok közül. Ugyanezt a célt szolgálta az emelt sarkú cipő (koturnusz) is. A későbbi drámák már szabadabb mozgást követeltek meg, ekkor került föl a színész a szkéné előtti emelvényre. Neve logeion “ahonnan a szó elhangzik”, vagy proszcenion, latinul pulpitum. Ez maga a színpad, melynek homlokfala kőből, márványból, járószintje mindig fából épült A fa színpad hangerősítő hatása vitathatatlan éppúgy, ahogy a simára csiszolt márványlap, az orkhesztra hangterelő hatása is. Az üléseket is a jó hallhatóság érdekében alakították ki, az üléssorok a mainál meredekebben, 25-30°-al emelkedtek, köztük a járószint (diazoma) osztotta a teret. A színpad mögötti hangvető fal is tudatos tervezés eredménye. Így nemcsak az oldalirányú, hanem a magassági irányú visszaverődő hangsugarakat is figyelembe vették. Később ezt tökéletesítették a ferde oldalfalakkal (paraszcenion) és rövid tetőrésszel. Az oszlopok és a falon lévő díszítőelemek megmunkálása egyenletesebbé tette a hang eloszlását, és csökkentette a zavaró visszhangok létrejöttét.

Szólni kell még a rezonátorok szerepéről, melynek nagy hatása volt a görög színházak akusztikájának meghatározásában megítélésében. Ezek a különböző helyeken elhelyezett vázák a logeion alatt hangerősítésül szolgáltak, a nézőtéren elhelyezettek pedig egyrészt hangerősítésül, másrészt az utózengési idő (ami szabadban közel zérus) megnövelését eredményezték. A nézőtéren elhelyezett vázák különböző hangmagasságokra voltak hangolva a görög tetrakord szerint. A vázákat a nézőtéren üregekben helyezték el, melyek a lépcsők alatti körfolyosó útján egymással összeköttetésben álltak. Ezek az amphorák nem találhatók meg a színházakban, mert értékes voltuk miatt a rómaiak, később pedig más fosztogatók elhordták őket.

A színészek maszkot is használtak hangerősítésül; a maszk szájrészének hangtölcsérszerű kiképzése energiakoncentrációt, hangterelést eredményezett.

A rómaiak számtalan változtatást hoztak, sokat a jó akusztika rovására. A theatronon kívül az orkhesztra is félkör alakúvá vált, így az első sorok közelebb kerültek a színpadhoz, ami jó, mert a római színjátszásban a mimikának nagyobb szerepe volt, és a színészek álarcot sem hordtak. Viszont az első sorokból nem láthattak volna jól, ezért a színpad magasságát 1,5 méterre csökkentették, ezáltal sok homlokfalat fejeztek le a szó legszorosabb értelmében. A látvány növelése céljából mélyítették a proszcéniumot 8 méterre (Taorminában ez 10,7 métert jelentett), ami az akusztika rovására ment. Viszont elhagyták a paradoszt, és teljesen körülzárták a színházat, ami javulást jelentett.

Szicília

Szicília a Földközi-tenger legnagyobb szigete, területe 25.500 négyzetkilométer, lakossága 4.800.000 fő. A háromszög alakú sziget északi részén az Appeninek folytatása húzódik, míg a keleti partot a 3340 méter magas Etna uralja, de délebbre is vulkanikus eredetű hegyeket találni.

A szicíliai embertípus elég sajátos, a különböző korszakokban idetelepült legkülönfélébb nációk egységessé olvadt keveréke. Nincsenek szélsőséges mozgalmak, egyértelműen az olasz államhoz kívánnak tartozni, de azon belül külön szicíliainak vallják magukat. Nyelvük is némileg eltér az akadémiai olasztól, sok benne az arab és a normann eredetű szó, melyet egy észak-olasz nehezen ért meg.

A lakosság nagy része szegénységben él (persze ez relatív, az olasz átlagot vedd figyelembe), ennek ellenére örökké vidámak, mintha tudomást se vennének róla.

Egészen a XX. század közepéig feudális viszonyok uralkodtak. Az emberek nagy hányada foglalkozik mezőgazdasággal, mely csak a partvidékékeken mondható fejlettnek. A sziget belsejében még sok helyen rideg állattartással foglalkoznak.

A II. világháború után megindult egy iparosodási folyamat, mely főként az itt talált kőolajlelőhelyekre épül.

Szicília említésekor az emberek jelentős része kissé megborzong, hisz ez a maffia, a vendetta hazája. Ez ma már csak egy kis plusz romantikát kölcsönöz a szigetnek. A közbiztonság sokkal jobb, mint idehaza. Ebben jelentős szerepe van az erős rendőri jelenlétnek is, akik a vendégek biztonságára különösen odafigyelnek, hiszen a legjelentősebb bevételi forrás a turizmus.

Környezet, éghajlat

A városnak már a fekvése is különleges, hiszen a Taorminai-öböl partján 120 méterre kiemelkedő sziklateraszon található, sőt egyes részei között 250 m szintkülönbség is van. Ez teszi festőivé az ó- és középkori maradványokkal megtűzdelt újkori házsorokat, hangulatos sétálóutcákat. Nem mellesleg homokos strandja is ezrével vonzza nyaranta a világ minden tájáról érkező nyaralni vágyókat.

Történelem

Már a siculusok alatt lakott hely volt, és jó viszonyt ápolt a szomszédos Naxosszal. A szirakusaiak i.e. 392-ben elfoglalták, i.e. 315-ben a karthagóiag, majd Sziracusa visszafoglalta. Végül az egész szigettel együtt Róma uralma alá került. I.sz. 902-ben a szaracénok feldúlták. Később nem töltött be jelentős szerepet, csak a XIX. században kezdték el idegenforgalmi céllal látogatni.

Gasztronómia

A tenger összes gyümölcse, a mediterrán zöldségek és gyümölcsök teljes skálája az asztalunkra kerül, ha Szicíliában járunk. A legtöbb persze a tenger gyümölcseiből, kecskesajtból, szárított paradicsomból és erdei gombákból készül.

Taormina specialitása a helyi fagyi, amit számunkra szokatlan módon briósba töltenek. Helyi különlegesség még az Amoretto, a mandulás bor.


Keresés

fészbuk szociál

Karrier

evvk logoExplorer Vasutas Világjáró Klub Magyarország legnagyobb vasúti szabadidős szervezete túravezetőt keres, hosszútávra, alkalmi munkára (átlag évi 10 munkanap + a csatlakozó hétvégék).

Angol nyelvismeret, utazási gyakorlat szükséges.

Túravezetői, magashegyi túravezetői vizsga, előny.

Vasutasok, kalauzok, pénztárosok, jelenkezését is elfogadjuk, sajnos főállást nem tudunk biztosítani.

Érdeklődni, esténklént: 0630/9634-325

Szakmai önéletrajzokat szíveskedjetek az info@evvk.hu -ra megküldeni.

Köszönjük:EVVK

Kiemelt partnereink

EVVK

sziamaci

iho

 

Kellékek

Rendeld meg még ma!

EVVK póló gyülekezőkre: sárga drapp, kék (új!) színben 900 Ft

EVVK felfújható nyakpárna vonatos utazásokhoz 650 Ft

EVVK alumínium kulacs, karabinerrel a túrákhoz 950 Ft

EVVK nyakba akasztható pénztárca a biztonságért 650 Ft 

 

EVVK extrém túrákhoz túlélő csomag 1000 Ft

 

 

EVVK

szállás